Strona główna» Regulamin portalu

Regulamin portalu

Regulamin Portalu Akademia Odpadowa

§ 1

Właścicielem Portalu Akademia Odpadowa jest Stowarzyszenie Ekopsychologia. Portal powstał ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

Stowarzyszenie Ekopsychologia zastrzega sobie prawo do kasowania kont użytkowników, którzy działają niezgodnie z Regulaminem, łamią obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.

§ 3

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja w Portalu Akademia Odpadowa jest bezpłatna i jednoznaczna
  z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie treści i konkursy Portalu Akademia Odpadowa wymagające logowania dostępne są po rejestracji w Portalu.
 3. Zarejestrowany użytkownik to użytkownik posiadający aktywne konto w Portalu Akademia Odpadowa.
 4. Rejestracja dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, loginu i hasła, adresu
  e-mail, miasta zamieszkania i daty urodzenia. W przypadku rejestracji nauczyciela
  lub ucznia wymagane jest podanie szkoły, a w przypadku rejestracji samorządowca należy podać nazwę urzędu.
 5. Wraz z zarejestrowaniem się w serwisie użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni lub – w przypadku osób niepełnoletnich – że posiada zgodę swojego opiekuna prawnego.
 6. Użytkownik, wpisując informacje podczas rejestracji, gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje skasowanie konta.
 7. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania edycji swoich danych.
 8. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wpisu użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie użytkownika.
 9. Każdy użytkownik zobowiązuje się do posiadania tylko i wyłącznie jednego konta.
 10. Właściciel Portalu Akademia Odpadowa ma prawo skasować multikonta.

 

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 833) użytkownik, w momencie rejestracji, wyraża zgodę na umieszczenie
  i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych.
 2. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204) użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Portal Akademia Odpadowa na swój adres elektroniczny.
 3. Portal Akademia Odpadowa nie będzie udostępniał adresów e-mail i numerów telefonów osobom trzecim.
 4. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych z baz danych Portalu.

 

§ 5

ZASADY OGÓLNE

 1. Korzystanie z Portalu Akademia Odpadowa jest nieodpłatne, dobrowolne i dostępne dla wszystkich użytkowników.
 2. Z konta może korzystać tylko i wyłącznie użytkownik, zabrania się zakładania konta, z którego będzie korzystać kilka osób.
 3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów zamieszczonych
  na stronach portalu w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami portalu, jest zabronione. Prośbę o możliwość wykorzystania materiałów z Portalu Akademia Odpadowa należy przesłać na adres e-mail: biuro@akademiaodpadowa.pl. Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są
  w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami portalu.

 

§ 6

KONKURSY

 1. Konkursy ogłaszane w ramach Portalu Akademia Odpadowa są dostępne
  dla mieszkańców całego kraju. 
 2. Użytkownik, który bierze udział w konkursach organizowanych w ramach funkcjonowania Portalu Akademia Odpadowa, jest zobowiązany do zapoznania się
  z regulaminami poszczególnych konkursów.
 3. Rejestrująca się do konkursu osoba, która poda nieprawdziwe dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaje automatycznie zdyskwalifikowana.
 4. Wszyscy użytkownicy, którzy wygrają nagrody, przed jej odebraniem zobowiązani są do przesłania na adres podany w regulaminie konkursu:

a)   formularza konkursowego w formie papierowej,

b)   dowodu wpłaty należnego podatku dochodowego od wygranej.

§ 7

POZOSTAŁE

 1. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania, dotyczące działania Portalu, na adres e-mail: biuro@akademiaodpadowa.pl.
 2. Właściciel Portalu Akademia Odpadowa dołoży wszelkich starań, aby Portal
  oraz wszystkie narzędzia udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a)     problemy w funkcjonowaniu Portalu Akademia Odpadowa, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;

b)     niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z Portalu Akademia Odpadowa przez Użytkowników;

c)     skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji;

d)     przerwy w funkcjonowaniu Portalu Akademia Odpadowa zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych
od Administratorów i Właściciela Portalu;

e)     utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.

3. Wszelkie wiążące decyzje, związane z funkcjonowaniem Portalu Akademia Odpadowa, może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.

4. Regulamin Portalu Akademia Odpadowa obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione
przez Właściciela Portalu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco
w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.

5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Akademia Odpadowa.

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

 1. asiek - 204555 pkt.
 2. lek - 66519 pkt.
 3. kkerek - 57653 pkt.
 4. mand - 13402 pkt.
 5. jooker13 - 11722 pkt.
 6. wujek51 - 6360 pkt.
 7. brylka - 5321 pkt.
 8. rega98 - 3473 pkt.
 9. madzialena - 1071 pkt.
 10. karolinaag - 0 pkt.