Strona główna» Stowarzyszenie Ekopsychologia

Stowarzyszenie Ekopsychologia

Celem Stowarzyszenia Ekopsychologia jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowania społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Obszar Karpat jest nam szczególnie bliski, dlatego od 2003 roku włączamy się aktywnie w realizację Konwencji Karpackiej. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w:

 • I Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (COP1), 11 - 13 grudnia 2006 w Kijowie (Ukraina)Więcej.
 • I spotkaniu Grupy Roboczej ds. Turystyki Zrównoważonej, 2-4 kwietnia 2007 w Starym Hrozenkovie (Republika Czeska).
 • I spotkaniu Grupy Roboczej ds. Zrównoważonego Rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich oraz leśnictwa, 9 - 10 lipiec 2007 roku w Wiedniu (Austria). Więcej
 • I spotkaniu Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego I Wiedzy Ludowej, 27 - 28 sierpień 2007 roku w Wenecji (Włochy). Więcej
 • II spotkaniu Grupy Roboczej ds. Turystyki Zrównoważonej, 23 - 25 kwiecień 2008 roku w Krakowie (Polska). 
 • Spotkanie Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej, 21 lutego 2008 roku w Ministerstwie Środowiska w Warszawie (Polska).
 • II Konferencja Stron Konwencji Karpackiej (COP 2), 17 - 19 czerwca 2008 roku w Bukareszcie (Rumunia). Więcej

Stowarzyszenie Ekopsychologia jest członkiem Inicjatywy na Rzecz Ekoregionu Karpackiego (Carpathian Ecoregion Initiative - CERI) i brało udział w następujących spotkaniach:

 • I Walne Zgromadzenie, 1-2 czerwica 2005 w Braszowie (Rumunia). Więcej
 • Spotkanie Zarządu CERI, 22 listopada 2006 roku w Popradzie (Republika Słowacka.
 • II Walne Zgomadzenie, 22-24 listopada 2006 w Popradzie (Republika Słowacka). Więcej.
 • Spotkanie Zarządu CERI 17 - 18 maja 2007 w Bratysławie (Republika Słowacka).
 • Spotkanie Zarządu CERI, 5 grudnia 2007 w Braszowie (Rumunia).
 • Walne Zgromadzenie CERI, 5 - 7 grudnia 2007 w Braszowie (Rumunia). Więcej.

Stowarzyszenie Ekopsychologia jest również członkiem organizacji ANPED (The Northern Alliance for Sustainability)W związku z tym nasi przedstawiciele brali udział w Walnych Zgromadzeniach tej organizacji:

 • 7-9 września 2006 w Kijowie (Ukraina). Więcej
 • 10-13 września 2005 w Borovets (Bułgaria). Więcej

Uczestniczymy w pracach Grupy Roboczej ds. Konwencji Karpackiej, której członkami są organizacje z 7 krajów Karpackich. Więcej

Stowarzyszenie Ekopsychologia jest ponaddto aktywne na arenie międzynarodowej poprzez uczestnictwo w Regionalnych Konsultacjach, które poprzedzają Globalne Forum Społeczeństwa Obywatelskiego:

 • Europejskie Regionalne Spotkanie Konsultacyjne przed 8 Globalnym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Walne Zgromadzenie Narodowych Komitetów Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, 31 października - 2 listopada 2005 w Genewie (Szwajcaria). Więcej.
 • Europejskie Regionalne Spotkanie Konsultacyjne przed 8 Globalnym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Walne Zgromadzenie Narodowych Komitetów Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, 23 - 25 października 2006 w Genewie (Szwajcaria). Więcej
 • Regionalne Spotkanie Konsultacyjne dla Europy, 31 październik - 2 listopad 2007 w Genewie (Szwajcaria). Więcej
 • WięcejEuropejskie Regionalne Spotkanie Konsultacyjne przed 10 Globalnym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, 17-18 listopada 2008 w Genewie (Szwajcaria). Więcej.

Kontakt:
Stowarzyszenie Ekopsychologia

ul. M.B. Wysłouchów 30B/1, 30-611 Kraków

adres do korespondencji: ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn

Monika Ochwat-Marcinkiewicz

tel. 604 93 63 49      

e-mail: karpaty@ekopsychologia.pl 

www.ekopsychologia.pl

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

 1. asiek - 204555 pkt.
 2. lek - 66519 pkt.
 3. kkerek - 57653 pkt.
 4. mand - 13402 pkt.
 5. jooker13 - 11722 pkt.
 6. wujek51 - 6360 pkt.
 7. brylka - 5321 pkt.
 8. rega98 - 3473 pkt.
 9. madzialena - 1071 pkt.
 10. karolinaag - 0 pkt.