Strona główna» Dla dzieci

Dla dzieci

Dla najmłodszych użytkowników i uczestników projektu zostały przygotowane dwie formy działania. Pierwszą z nich jest edukacja na odległość w formie e-learningu: Akademia odpadowa dla dzieci i młodzieży. Kształcenie to jest przeznaczone dla nieco starszych użytkowników Internetu (od 10 lat) i zostało opracowane w oparciu o wizualne i interaktywne środki dydaktyczne. 

 

Tematy lekcji:

1. Co to są odpady i jak wpływają na środowisko naturalne?

2. Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi? 

3. Jakie obowiązki mają posiadacze odpadów komunalnych: mieszkańcy, władze gminy, przedsiębiorcy.

4. Jak nasz kraj radzi sobie ze zbieraniem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów – statystyka odpadowa.

5. Jakie są zasady segregacji szkła, metalu, tworzyw sztucznych oraz papieru? 

6. Na czym polega recykling papieru? 

7. Na czym polega recykling szkła? 

8. Na czym polega recykling plastiku? 

9. Na czym polega recykling metali? 

10. Jak robić zakupy przyjazne dla środowiska naturalnego? 

11. Metody unieszkodliwiania odpadów – składowanie.

12. Metody unieszkodliwiania odpadów – spalanie.

13. Metody unieszkodliwiania odpadów – kompostowanie.

14. Jak założyć kompostownik w ogrodzie.

15. Dlaczego nie wolno spalać odpadów w paleniskach domowych i w ogniskach? 

 

 

Przejdź do e-learningu


Zwieńczeniem kursu jest konkurs z nagrodami (druga z form działania dla dzieci i młodzieży), dodatkowo sprzyjający kształtowaniu postaw ekologicznych.

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 204555 pkt.
  2. lek - 66519 pkt.
  3. kkerek - 57653 pkt.
  4. mand - 13402 pkt.
  5. jooker13 - 11722 pkt.
  6. wujek51 - 6360 pkt.
  7. brylka - 5321 pkt.
  8. rega98 - 3473 pkt.
  9. madzialena - 1071 pkt.
  10. karolinaag - 0 pkt.