Strona główna» Dla nauczycieli

Dla nauczycieli

Drodzy Nauczyciele,

zapraszamy Was do zapoznania się z zestawem edukacyjnym pt. Akademia odpadowa - poradnik dla edukatorów. Zestaw ten składa się z części merytorycznej, scenariuszy zajęć oraz plansz edukacyjnych.

 

Poradnik  dla edukatorów w wersji elektornicznej (.pdf) - część merytoryczna i scenariusze zajęć

Akademia odpadowa - poradnik dla edukatorów.pdf

 

Plansze edukacyjne (.pdf)

Czym grozi spalanie odpadów w piecu domowym.pdf

Jak postępować z odpadami problemowymi.pdf

Jak założyć kompostownik w ogrodzie.pdf

Oznakowania produktów - mądre zakupy.pdf

Recykling papieru i metali.pdf

Recykling szkła.pdf

Recykling tworzyw sztucznych.pdf

Zasady segregacji odpadów.pdf

 

Karty pracy (.pdf)

Gra dydaktyczna - quiz (gimnazjum, liceum).pdf

Niedokończone zdania (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).pdf

Malowanki (szkoła podstawowa).pdf

 

Prezentacje multimedialne (.ppt)

Odpady - tematyka ogólna (szkoła podstawowa).ppt

Odpady - tematyka ogólna (gimnazjum i liceum).ppt

 

Wszystkie materiały są dostosowane do trzech etapów nauczania:

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III) w szkole podstawowej
 • edukacja w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 • edukacja w gimnazjum.

 

W części merytorycznej konspektu znajdą Państwo kompleksowe informacje o odpadach komunalnych, dotyczące w szczególności:

 • rodzajów odpadów, ich wpływu na środowisko i zdrowie człowieka oraz zasad postępowania z odpadami problemowymi,
 • ilości i składu wytwarzanych odpadów komunalnych (statystyczne ujęcie),
 • zasad gospodarki odpadami – obowiązki przedsiębiorstw, samorządów, każdego wytwórcy odpadów,
 • selektywnej zbiórki i recyklingu surowców wtórnych,
 • metod unieszkodliwiania odpadów i ich wpływu na środowisko i zdrowie człowieka (kompostowanie, spalanie, składowanie),
 • mądrych zakupów, czyli  jak unikać odpadów.

 

Wszystkie zaproponowane tu scenariusze zajęć oparte są na metodach aktywizujących i dostosowanych do odbiorcy technikach zajęć. Zawierają również propozycje środków dydaktycznych oraz gotowe do wykorzystania tabele, ćwiczenia do uzupełniania, karty pracy, a także arkusze ewidencyjne. 

 

Odnajdą tu Państwo następującą tematykę:

Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III):

 • Ile produkujemy odpadów? Jak kupować, aby mniej płacić?
 • Jak rozpoznać 5 rodzajów śmieci, czyli: posegregujmy razem odpady
 • Zgadnij, z czego powstałem - zabawy z recyklingiem odpadów
 • Składowanie czy kompostowanie? Dlaczego nie warto składować odpadów zielonych
 • Przekonaj mamę, tatę, babcię lub dziadka, że spalanie odpadów to groźna pułapka!

 

Na poziomie klas IV-VI szkoły podstawowej:

 • Jak zmniejszyć ilość odpadów na składowisku?
 • Segreguję, bo wiem, co to jest odpad niebezpieczny
 • Dobre rady na szklane i metalowe odpady
 • Problematyka wzrostu objętości odpadów - jak tworzywa sztuczne opanowały świat.
 • Co mówi Krajowy Plan Gospodarki Odpadami o składowaniu odpadów biodegradowalnych - zakładanie kompostownika w ogrodzie,
 • Zagrożenia płynące ze spalania odpadów w paleniskach domowych - projektujemy ulotkę.

 

Na poziomie szkoły gimnazjalnej:

 • Analiza ilości, składu oraz sposobów zagospodarowania odpadów w moim miejscu zamieszkania
 • Za i przeciw składowaniu, spalaniu, kompostowaniu i recyklingowi
 • Mądrze kupuję, czyli unikam wytwarzania odpadów
 • Jak działa segregacja odpadów w moim miejscu zamieszkania i jak ją poprawić?
 • Co dalej z surowcami wtórnymi – wszystko, co chcemy wiedzieć o recyklingu
 • Projektowanie kampanii informacyjnej - Segreguj! Nie spalaj!

 

Do wszystkich scenariuszy zajęć zostały opracowane następujące plansze edukacyjne:

 • recykling szkła, metalu, tworzyw sztucznych
 • recykling szkła
 • recykling papieru
 • recykling tworzyw sztucznych
 • recykling metali
 • zasady kompostowania przydomowego
 • odpady problemowe - zasady postępowania
 • racjonalne gospodarowanie odpadami wraz z krótkim omówieniem metod unieszkodliwiania
 • plansza ze znakami, które można spotkać na opakowaniach oraz zasady zrównoważonej konsumpcji
 • składowanie odpadów
 • spalanie odpadów - niebezpieczeństwa płynące z niekontrolowanego spalania odpadów komunalnych
 • zasady segregacji odpadów.

 

Przejdź do lekci dla edukatorów

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

 1. asiek - 204555 pkt.
 2. lek - 66519 pkt.
 3. kkerek - 57653 pkt.
 4. mand - 13402 pkt.
 5. jooker13 - 11722 pkt.
 6. wujek51 - 6360 pkt.
 7. brylka - 5321 pkt.
 8. rega98 - 3473 pkt.
 9. madzialena - 1071 pkt.
 10. karolinaag - 0 pkt.