Strona główna» Metody aktywizujące» RYBI SZKIELET

RYBI SZKIELET

Nazwa tej techniki pochodzi od kształtu przypominającego nazwę tej techniki. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie problemu. Na plakacie lub tablicy należy przygotować model przypominający nazwę tej metody, w głowie którego wpisujemy dowolny problem. Słuchacze za pomącą „burzy mózgów” ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. „ości duże”. Dzielimy uczestników zajęć na tyle grup ile jest „dużych ości”. Każda grupa otrzymuje jedną „ość” i próbuje odnaleźć przyczyny, które mają wpływ na czynnik główny. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki szczegółowe w „ości małe”. Z zebranej listy danych wybierają najistotniejsze, wyciągają wnioski i problem jest rozwiązany. Należy ustalić limit czasu na wykonanie zadania.

 

RYBI SZKIELET.jpg

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 220667 pkt.
  2. lek - 85318 pkt.
  3. kkerek - 66198 pkt.
  4. jooker13 - 35648 pkt.
  5. mand - 21947 pkt.
  6. brylka - 8739 pkt.
  7. JustBxrt - 8281 pkt.
  8. rega98 - 6891 pkt.
  9. agnieszkakutiak - 4890 pkt.
  10. faro - 830 pkt.