Strona główna» Metody aktywizujące» RYBI SZKIELET

RYBI SZKIELET

Nazwa tej techniki pochodzi od kształtu przypominającego nazwę tej techniki. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie problemu. Na plakacie lub tablicy należy przygotować model przypominający nazwę tej metody, w głowie którego wpisujemy dowolny problem. Słuchacze za pomącą „burzy mózgów” ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. „ości duże”. Dzielimy uczestników zajęć na tyle grup ile jest „dużych ości”. Każda grupa otrzymuje jedną „ość” i próbuje odnaleźć przyczyny, które mają wpływ na czynnik główny. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki szczegółowe w „ości małe”. Z zebranej listy danych wybierają najistotniejsze, wyciągają wnioski i problem jest rozwiązany. Należy ustalić limit czasu na wykonanie zadania.

 

RYBI SZKIELET.jpg

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 208185 pkt.
  2. lek - 70512 pkt.
  3. kkerek - 59468 pkt.
  4. jooker13 - 16804 pkt.
  5. mand - 15217 pkt.
  6. wujek51 - 6840 pkt.
  7. brylka - 6047 pkt.
  8. rega98 - 4199 pkt.
  9. JustBxrt - 1551 pkt.
  10. madzialena - 1071 pkt.