Strona główna» Metody aktywizujące» RYBI SZKIELET

RYBI SZKIELET

Nazwa tej techniki pochodzi od kształtu przypominającego nazwę tej techniki. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie problemu. Na plakacie lub tablicy należy przygotować model przypominający nazwę tej metody, w głowie którego wpisujemy dowolny problem. Słuchacze za pomącą „burzy mózgów” ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. „ości duże”. Dzielimy uczestników zajęć na tyle grup ile jest „dużych ości”. Każda grupa otrzymuje jedną „ość” i próbuje odnaleźć przyczyny, które mają wpływ na czynnik główny. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki szczegółowe w „ości małe”. Z zebranej listy danych wybierają najistotniejsze, wyciągają wnioski i problem jest rozwiązany. Należy ustalić limit czasu na wykonanie zadania.

 

RYBI SZKIELET.jpg

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 214465 pkt.
  2. lek - 77420 pkt.
  3. kkerek - 62608 pkt.
  4. jooker13 - 25596 pkt.
  5. mand - 18357 pkt.
  6. brylka - 7303 pkt.
  7. wujek51 - 6840 pkt.
  8. rega98 - 5455 pkt.
  9. JustBxrt - 4691 pkt.
  10. agnieszkakutiak - 2018 pkt.