Strona główna» Metody aktywizujące» RYBI SZKIELET

RYBI SZKIELET

Nazwa tej techniki pochodzi od kształtu przypominającego nazwę tej techniki. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie problemu. Na plakacie lub tablicy należy przygotować model przypominający nazwę tej metody, w głowie którego wpisujemy dowolny problem. Słuchacze za pomącą „burzy mózgów” ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. „ości duże”. Dzielimy uczestników zajęć na tyle grup ile jest „dużych ości”. Każda grupa otrzymuje jedną „ość” i próbuje odnaleźć przyczyny, które mają wpływ na czynnik główny. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki szczegółowe w „ości małe”. Z zebranej listy danych wybierają najistotniejsze, wyciągają wnioski i problem jest rozwiązany. Należy ustalić limit czasu na wykonanie zadania.

 

RYBI SZKIELET.jpg

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 211805 pkt.
  2. lek - 74494 pkt.
  3. kkerek - 61278 pkt.
  4. jooker13 - 21872 pkt.
  5. mand - 17027 pkt.
  6. wujek51 - 6840 pkt.
  7. brylka - 6771 pkt.
  8. rega98 - 4923 pkt.
  9. JustBxrt - 3361 pkt.
  10. agnieszkakutiak - 954 pkt.